Privacy Statement

Wij gebruiken de door u aangeleverde persoonsgegevens voor:

  • Een goede bedrijfsvoering
  • Uw bestelling te kunnen bezorgen
  • Het factureren van overeenkomsten
  • Contact zoeken over gebruik van het door ons geleverde materiaal, over gebruik van intellectueel eigendom dat wij vertegenwoordigen en dergelijken.

Wij slaan deze gegevens op in een digitale opslag door een externe partij dat alleen toegankelijk is voor onze medewerkers en medewerkers van de externe partij. Wij en deze externe partij delen deze gegevens met geen andere partij.

Wij bewaren huurovereenkomsten en facturen en andere noodzakelijkheden voor onze bedrijfsvoering ook op papier.

Wij bewaren onze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering en tenminste 5 jaar.
Mocht u de door ons bewaarde persoonsgegevens van uzelf willen inzien of laten wijzigen, dan kunt u een verzoek indienen via verhuur@albersen.nl.

Mocht u wensen dat uw gegevens worden verwijderd uit onze systemen, dan kunt u bij ons een verzoek indienen via verhuur@albersen.nl.