FAQ

Waarom wordt bladmuziek verhuurd?

Om klassieke concerten te kunnen geven is bladmuziek onmisbaar. Bijzondere orkestmuziek, zoals  muziek dat nog onder auteursrechtelijke bescherming valt, wordt in de meeste gevallen wereldwijd door de muziekuitgever verhuurd. Een muziekwerk is beschermd tot en met 70 jaar na het overlijden van de langstlevende auteur (componist, arrangeur, redacteur, orkestrator, tekstschrijver).

Maar ook muziek die al tot het zogenoemde publiek domein hoort, wordt vaak verhuurd. Denk bijvoorbeeld aan zeldzame of nieuwe edities. Voor een belangrijk deel komen de inkomsten hieruit ten goede aan de auteur(s), met het andere deel financiert de uitgever weer nieuwe uitgaven van nieuwe muziek. Bovendien zorgt het verhuursysteem ervoor dat waardevolle maar verouderde archieven van uitgevers opnieuw voor de concertpraktijk beschikbaar worden.

Wat is groot recht?

In Nederland int de BUMA/STEMRA voor alle uitvoeringen van nog beschermde concertmuziek de auteursrechten. Deze auteursrechtelijke inning heet klein recht en heeft altijd betrekking op concertuitvoeringen zonder theater element. Wilt u echter beschermde en  muziekdramatische werken opvoeren zoals musicals, opera, muziektheater en ballet, dan krijgt u te maken met groot recht.
De BUMA/STEMRA int géén auteursrechten voor muziekwerken die onder het grootrecht vallen. De muziekuitgevers innen dit auteursrecht zélf en daarom noemen we dit individueel beheer door de rechthebbenden, in tegenstelling tot het collectieve beheer van het klein recht (door de BUMA).
Onder rechthebbenden verstaan we: alle auteurs (componist, tekstschrijver, choreograaf, bewerker), erven én uitgever.

Waarom heb ik een toestemming / licentie nodig?

Te allen tijde dient eerst toestemming (autorisatie) gevraagd te worden door middel van een licentie vóórdat de opvoering kan plaatsvinden. Deze toestemming dient om:

  1. artistieke kwaliteit te waarborgen en
  2. het auteursrechtaandeel te innen

Ook bij  vastlegging van muziek (CD, DVD, synchronisatie met beeld, muziek bij dans etc., internet upload), dient bij beschermde werken een licentie afgesloten te worden.

Krijg ik ook een partituur bij de set?

De uitgever levert een volledige set met alle partijen en een dirigentenpartituur- uitzonderingen voorbehouden. (De inhoud van de set kan per werk verschillen.)

Wanneer krijg ik het huurmateriaal?

Vanaf het moment van bestelling (met complete gegevens), duurt het ca. 3 weken voordat de muziek bij u geleverd is, mits leverbaar en op voorraad. Als u een eerste repetitiedatum opgeeft, doen wij ons uiterste best om hier rekening mee te houden.
Albersen Verhuur heeft een klein depot met materialen die regelmatig worden verhuurd. Alle overige materialen worden bij de buitenlandse uitgevers besteld. Bij late bestelling moeten soms extra kosten worden gemaakt om het door u bestelde werk tijdig te kunnen leveren.

Wanneer moet ik het materiaal aanvragen?

De gemiddelde levertijd bedraagt ongeveer tussen de 2-4 weken. Wij ontvangen uw aanvraag graag zodra uw uitvoering(en) vaststaat(n), dus zo vroeg mogelijk.

Krijg ik een klavieruittreksel bij de set?

Nee, het klavieruittreksel dient apart besteld te worden, met een minimale afname van 10 klavieruittreksels.

Welke gegevens zijn belangrijk voor een offerte / licentie-aanvraag?

We kunnen alleen een offerte en licentieaanvraag in behandeling nemen als we een zo’n compleet mogelijk beeld hebben van de uitvoeringen. We hebben minimaal de volgende informatie nodig:

  • Componist
  • titel
  • versie van het werk (indien van toepassing)
  • plaats(en) en datum/data van de uitvoering(en)
  • naam gezelschap
  • dirigent, (indien van toepassing)
  • solist (en)

Het huurmateriaal is uitsluitend bestemd voor de door u opgegeven uitvoeringen. Ander gebruik waaronder radio-opnamen, CD producties etc. dienen te worden aangevraagd. U kunt een offerte aanvragen via onze site.

Portokosten

Voor werken die wij in het buitenland moeten bestellen (en retourneren), zijn de porto-en administratiekosten minstens € 63,00 exclusief 6% BTW. Het exacte bedrag hangt grotendeels af van waar het werk vandaan moet komen. De portkosten van werken die uit de Verenigde Staten komen, zijn over het algemeen erg hoog. U kunt een indicatie van verzendkosten opvragen bij ons, door een email te sturen naar: verhuur@albersen.nl.
Na uw uitvoering dient u de materialen binnen 2 weken gefrankeerd aan ons terug te zenden, graag compleet en in de volgorde zoals vermeld op de huurovereenkomst die u bij het materiaal ontving. Mocht een pakket vermist of verloren raken, dan is de verzender verantwoordelijk voor het pakket. Wij raden aan pakketten met een track & trace code te verzenden.

Kan ik het materiaal zelf bij u ophalen?

Indien u dat wenst, stellen wij u op de hoogte wanneer het materiaal bij ons klaarligt, zodat u het zelf kunt ophalen tijdens kantooruren.

Onze uitvoering is achter de rug, maar we hebben nog niet alle partijen compleet. Wat moeten we nu doen?

Als u het materiaal niet tijdig compleet kunt terugsturen, neemt u dan altijd even contact met ons op.

Wanneer krijg ik de factuur?

U ontvangt onze factuur vlak voor of na de uitvoeringen. Er kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Wat zijn uw algemene voorwaarden?

Neemt u bij twijfel s.v.p. contact met ons op om misverstanden te voorkomen.